General

Profile

Đình Tước Mã

  • Login: tuocmd
  • Registered on: 06/17/2022
  • Last connection: 02/15/2023

Issues

open closed Total
Assigned issues 2 5 7
Reported issues 1 0 1

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/21/2022
0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/11/2022
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/30/2022

Activity

01/04/2023

04:13 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #67 (Mới): Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Dear Tước,

Tước đưa dữ liệu lên Web cho trạm mới này giúp nha. (bao gồn link đăng nhập xem trên web và appmobile)
...

Đình Tước Mã

12/20/2022

07:54 AM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22 (Đã được giải quyết): Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Đình Tước Mã

08/29/2022

01:08 PM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #42 (Đã được giải quyết): Cập nhật và bổ xung thêm thông tin, thông số số cho trạm Nhiệt Điện Cần Thơ

Đình Tước Mã

07/23/2022

08:49 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24 (Đã được giải quyết): Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Đình Tước Mã
08:48 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Done em nhe

Đình Tước Mã

07/21/2022

03:31 PM 0113. Xi Măng Hạ Long Hỗ trợ #23 (Từ chối): Phần mềm theo dõi không truy cập được

Em vào theo link mới nhé

Đình Tước Mã
08:10 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech.com.vn/

F...

Đình Tước Mã
08:05 AM 0114. Rolls sport Thanh Hoa Hỗ trợ #24: Tạo mới Envisoft cho nhà máy Roll-Sport Thanh Hóa

Dear an,

Anh triển khai xong rồi nhé

Thông tin truy cập như sau:

Link: http://rollsportthanhhoa.deahan-tech....

Đình Tước Mã
07:47 AM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #21 (Đã đóng): E4F Cho Trạm Nước Thải

Đình Tước Mã

07/19/2022

03:42 PM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22: Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

Đình Tước Mã

Also available in: Atom