General

Profile

Văn Sol Huỳnh

  • Login: solhv
  • Registered on: 06/24/2022
  • Last connection: 04/06/2023

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 1 2 3

Projects

Project Roles Registered on
0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/11/2022
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Điều hành , Phát triển , Báo cáo 12/30/2022

Activity

02/15/2023

01:50 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #71 (Mới): Cập nhật lại dữ liệu năn 2022 cho nhà máy

Dear Tước,

Tước hỗ trợ cập nhật lại dữ liệu năm 2022 của trạm này lên web giúp nha. hiện tại chỉ có dữ liệu năm 20...

Văn Sol Huỳnh

01/05/2023

05:32 PM 0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI Hỗ trợ #67: Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

Mạnh Cường Bùi đã viết:

Hi anh,

 

Em đã cấu hình xong trạm, e gửi thông tin đăng nhập ạ

link: http://en...

Văn Sol Huỳnh

08/26/2022

02:47 PM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #42 (Đã được giải quyết): Cập nhật và bổ xung thêm thông tin, thông số số cho trạm Nhiệt Điện Cần Thơ

Dear Tước,

Hiện tại nhà máy cần bổ xung và chỉnh lại 1 vài thông tin. Nội dung như trong file đính kèm.

Tước hỗ...

Văn Sol Huỳnh

07/11/2022

09:48 AM 0307. Nhiệt Điện Cần Thơ Hỗ trợ #21 (Đã đóng): E4F Cho Trạm Nước Thải

tên dự án: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN Vị trí lắp trạm: Nhà Máy N...

Văn Sol Huỳnh

Also available in: Atom