General

Profile

Tá Thịnh Bùi

  • Login: thinhvt
  • Registered on: 06/21/2022
  • Last connection: 03/08/2023

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 2 2

Projects

Project Roles Registered on
0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0113. Xi Măng Hạ Long Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/19/2022
0114. Rolls sport Thanh Hoa Điều hành , Phát triển , Báo cáo 07/21/2022

Activity

07/19/2022

04:24 PM 0113. Xi Măng Hạ Long Hỗ trợ #23 (Từ chối): Phần mềm theo dõi không truy cập được

Dear anh Tước,

Nhờ anh kiểm tra giúp em cho khách hàng hiện đang không truy cập được vào phần mềm giám sát với ạ.
...

Tá Thịnh Bùi
03:49 PM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22: Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Đình Tước Mã đã viết:

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

...

Tá Thịnh Bùi
11:28 AM 0112. Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Lào Cai Hỗ trợ #22 (Đã được giải quyết): Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Dear anh Tước,

Hiện em đang lập dự toán cho Sở TNMT Lào Cai về Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sá...

Tá Thịnh Bùi

Also available in: Atom