Project

General

Profile

Gantt

Filters

Zoom in Zoom out « May | July »

months from Apply Clear

Hỗ trợ #67: Hỗ trợ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
Hỗ trợ #71: Cập nhật lại dữ liệu năn 2022 cho nhà máy

Status

Mới
Mới

Priority

Bình thường
Cao

Updated

01/05/2023 05:32 PM
02/15/2023 01:50 PM

Start date

01/04/2023
02/15/2023

Closed

% Done

 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
0310. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TP ĐỒNG XOÀI
Mới 0%
 

Also available in: PDF PNG