Project

General

Profile

Hỗ trợ #22

Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

Added by Tá Thịnh Bùi 11 months ago. Updated 6 months ago.

Status:
Đã được giải quyết
Priority:
Cao
Start date:
07/19/2022
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Dear anh Tước,

Hiện em đang lập dự toán cho Sở TNMT Lào Cai về Hạ tầng hệ thống giám sát dữ liệu quan trắc giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước TT17/2021/BTNMT

1. Hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ (Yêu cầu đáp ứng Điều 6 thông tư)

2. Phần mềm quản lý giấy phép, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước địa phương (Yêu cầu đáp ứng Điều 6, Điều 9, Phụ lục I, Phụ lục 2 thông tư, đảm bảo khả năng tiếp nhận dữ liệu từ Thiết bị/Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở tại phụ lục 3 thông tư)

3. Cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát (Yêu cầu đáp ứng Điều 7 thông tư)

File mềm thông tư em đính kèm.

Nhờ anh xem tư vấn lên giúp em phương án Phần cứng + Phần mềm và giá đầu vào với ạ.

Em cảm ơn anh.


Files

VanBanGoc_17-2021-tt-btnmt.pdf (2.07 MB) VanBanGoc_17-2021-tt-btnmt.pdf Tá Thịnh Bùi , 07/19/2022 11:28 AM
#1

Updated by Đình Tước Mã 11 months ago

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

#2

Updated by Tá Thịnh Bùi 11 months ago

Đình Tước Mã đã viết:

Hi em, 

Dự án này khá nhiều yêu cầu đặc biệt, để anh check rồi ae trao đổi tiếp nhé

Dear anh Tước,

Em bổ sung thông tin số lượng đơn vị tối đa 200 đơn vị nhé anh.

Em thông tin lại anh ạ.

#3

Updated by Đình Tước Mã 6 months ago

  • Status changed from Mới to Đã được giải quyết

Also available in: Atom PDF